: โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
  .
 
 
นายวิวัฒน์ ศรีสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงประชามติ
อย่าหลงอย่าลืม กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 วันนี้วันเดียวเท่านั้นเป็นวันออกเสียงประชามติ


กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจกรรม

1 - 3 ก.ค. 59           อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอัจฉริยะจรรยา ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาและโรงเรียนบ้านแปรง จ. นครราชสีมา
14 ก.ค. 59           กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
15 - 17 ก.ค. 59           กิจกรรมค่ายสร้างสำนึกความเป็นพลเมือง (Projectcitizen) ด้วยทักษะสภานักเรียน

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมสัญจร โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา ณ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยจัวหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29มีนาคม2559 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2559 และไปทัศนศึกษาเกาะลังกาวี 
     
ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ภาคภูมิใจ โรงเรียนวัดหนองบัว ฯ ปีการศึกษา 2558 
     
สรุปผลงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
     
ผอ.วิวัฒน์ ศรีสมพงษ์ ได้รับรางวัล คุรุสดุดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
 กิจกรรม ค่ายสร้างสำนึกในการเป็นพลเมือง ( Project Citizen)
 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรม กล้านำ ทำดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ " ค่ายศิลปะ Art camp " ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในการวาดรูปต่างๆ กับนักเรียน เพื่อเสริมทักษะการวาดรูป ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  
  วันสุนทรภู่        "สุนทรภู่" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม  หรือ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" ซึ่ง "วันที่ 26 มิถุนายน" ของทุกปีคือ "วันสุนทรภู่" ซึ่งมักจะมีการจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำกลอน เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงท่าน  

Kroobannok Education News http://www.kroobannok.com นวัตกรรมอุปกรณ์จดจำ (MeM) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายต</b></td> <td><img src='core_main/images/bar/bar03.gif'></td> </tr></table><fieldset><legend align=left><font color='ffcc00'></font></legend> <table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td><p style="text-align: center;"><script src="http://www.arip.co.th/newsfeeds.js"></script> <script language="javascript"> var nf=new show_feeds(); nf.cat="1"; nf.num="5"; nf.rich="true"; nf.url="http://www.watnongbua.com"; nf.width="500"; nf.height="550"; nf.show(); </script> <script src="http://www.arip.co.th/newsfeeds.js"></script></td></tr></table></fieldset><br><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' align=center> <tr> <td><img src='core_main/images/bar/bar01.gif'></td> <td width='100%' background='core_main/images/bar/bar02.gif'><b>ข่าวที่น่าสนใจ</b></td> <td><img src='core_main/images/bar/bar03.gif'></td> </tr></table><fieldset><legend align=left><font color='ffcc00'></font></legend> <table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td></td></tr></table></fieldset><br><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' align=center> <tr> <td><img src='core_main/images/bar/bar01.gif'></td> <td width='100%' background='core_main/images/bar/bar02.gif'><b>กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59</b></td> <td><img src='core_main/images/bar/bar03.gif'></td> </tr></table><fieldset><legend align=left><font color='ffcc00'></font></legend> <table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td></td></tr></table></fieldset><br><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' align=center> <tr> <td><img src='core_main/images/bar/bar01.gif'></td> <td width='100%' background='core_main/images/bar/bar02.gif'><b>กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59</b></td> <td><img src='core_main/images/bar/bar03.gif'></td> </tr></table><fieldset><legend align=left><font color='ffcc00'></font></legend> <table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td></td></tr></table></fieldset><br><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' align=center> <tr> <td><img src='core_main/images/bar/bar01.gif'></td> <td width='100%' background='core_main/images/bar/bar02.gif'><b>กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59</b></td> <td><img src='core_main/images/bar/bar03.gif'></td> </tr></table><fieldset><legend align=left><font color='ffcc00'></font></legend> <table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td></td></tr></table></fieldset><br><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' align=center> <tr> <td><img src='core_main/images/bar/bar01.gif'></td> <td width='100%' background='core_main/images/bar/bar02.gif'><b>Test</b></td> <td><img src='core_main/images/bar/bar03.gif'></td> </tr></table><fieldset><legend align=left><font color='ffcc00'></font></legend> <table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td><iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/jXZ7eK8-4oY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></td></tr></table></fieldset><br><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' align=center> <tr> <td><img src='core_main/images/bar/bar01.gif'></td> <td width='100%' background='core_main/images/bar/bar02.gif'><b>Test</b></td> <td><img src='core_main/images/bar/bar03.gif'></td> </tr></table><fieldset><legend align=left><font color='ffcc00'></font></legend> <table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td></td></tr></table></fieldset><br><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' align=center> <tr> <td><img src='core_main/images/bar/bar01.gif'></td> <td width='100%' background='core_main/images/bar/bar02.gif'><b>ค่ายคุณธรรมสมาธิพิชิตใจ</b></td> <td><img src='core_main/images/bar/bar03.gif'></td> </tr></table><fieldset><legend align=left><font color='ffcc00'></font></legend> <table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td></td></tr></table></fieldset> </td></tr></table> </TD> <TD class=menutype background='core_main/images/border/line_06.gif'></TD> </TR> <TR> <TD height=10><IMG height=34 src='core_main/images/border/line_07.gif' width=29 border=0></TD> <TD background='core_main/images/border/line_08.gif' height=10></TD> <TD height=10><IMG height=34 src='core_main/images/border/line_09.gif' width=37 border=0></TD> </TR></TABLE></td><td bgcolor='#cfe8ef' valign='top'><table border='0' width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr height='38'><td background='core_main/images/menu/v11/1/4.gif'> </td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=director_chart&path=web/director_chart&id_sub_menu=36&namemenu=ข้อมูลบุคลากร'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  ข้อมูลบุคลากร</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=director_chart&path=web/director_chart&id_sub_menu=37&namemenu=คณะกรรมการสถานศึกษาฯ'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=director_chart&path=web/director_chart&id_sub_menu=38&namemenu=สภานักเรียน'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  สภานักเรียน</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2></td></tr><tr height='38'><td background='core_main/images/menu/v11/1/28.gif'> </td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=22&namemenu=กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=23&namemenu=กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=24&namemenu=กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=25&namemenu=กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=26&namemenu=กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=27&namemenu=กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=28&namemenu=กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2 height='24'><div id='menu1'><ul><li><a href='index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=29&namemenu=กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ'><img src='web1/theme/v11/menu.jpg' border=0>  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ</a></li></ul></div></td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2></td></tr><tr height='38'><td background='core_main/images/menu/v11/1/2.gif'> </td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2> <table width=100% border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 bgcolor='#8ca979'> <tr > <td align=center class=norm width=10%><a href="index.php?Y=2016&m=6"><IMG SRC="core_main/images/p.gif" BORDER=0 ></a></td> <td align=center class=norm colspan=5> กรกฎาคม 2559 </td> <td align=center class=norm width=10%><a href="index.php?Y=2016&m=8"><IMG SRC="core_main/images/n.gif" BORDER=0 ></a></td> </tr> <tr align=center class=norm> <td width=10% bgcolor=><font color=white>อา</font></td> <td width=10% bgcolor=>จ</td> <td width=10% bgcolor=>อ</td> <td width=10% bgcolor=>พ</td> <td width=10% bgcolor=>พฤ</td> <td width=10% bgcolor=>ศ</td> <td width=10% bgcolor=>ส</td> </tr> <tr align=center> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">26</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">27</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">28</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">29</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">30</font></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=1&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>1</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=2&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>2</a></td> </tr><tr align=center> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=3&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>3</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=4&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>4</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=5&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>5</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=6&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>6</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=7&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>7</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=8&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>8</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=9&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>9</a></td> </tr><tr align=center> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=10&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>10</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=11&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>11</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=12&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>12</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=13&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>13</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=14&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>14</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=15&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>15</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=16&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>16</a></td> </tr><tr align=center> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=17&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>17</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=18&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>18</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=19&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>19</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=20&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>20</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=21&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>21</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=22&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>22</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=23&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>23</a></td> </tr><tr align=center> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=24&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>24</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=25&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>25</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=26&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>26</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=27&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>27</a></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=28&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>28</a></td> <td bgcolor=#ffcc33><b><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=29&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>29</a></b></td> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=30&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>30</a></td> </tr><tr align=center> <td bgcolor=#fdfef1><a href=javascript:open_window('core_main/module/web/calendar/showevent.php?per=&date=31&month=7&year=2016&dbname=watnongbua_lms&folder_web=web1&language=1') class=date>31</a></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">1</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">2</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">3</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">4</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">5</font></td> <td class=today1 bgcolor=#ffffff><font color="#dbdbdb">6</font></td> </tr> <tr> <td colspan=7 align=center bgcolor=#ffffff >วันที่ 29 กรกฎาคม 2559</td> </tr><tr><td colspan=7 bgcolor=#ffffff></td></tr></table> </center> <script language="JavaScript"> <!-- function open_window(url) { awindow = window.open(url,"thewindow",'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0,width=580,height=370'); } // --> </script></td></tr><tr height='38'><td background='core_main/images/menu/v11/1/6.gif'> </td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2><script language="JavaScript"> function openmywin() { window.open('','mywin','width=570,height=480,location=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=no,resizable=no'); } </script> <center> <form method="post" action="core_main/module/web/poll/show.php?admin_system=&folder_web=web1&pid=1&id_type=1&bg_textrun=#8ca979&bg_menu=#cfe8ef" target='mywin' onsubmit="openmywin();return true"> <table border=0 bordercolor="000000" CELLSPACING=0 CELLPADDING=2 align="left" width="100%"> <tr> <td align="left"> ท่านชอบเว็บไซต์ของเราหรือไม่ ?</td> </tr> <tr> <td> <input type='radio' name='vote1' value='1'checked> ชอบมาก<br><input type='radio' name='vote1' value='2'> เฉยๆ<br><input type='radio' name='vote1' value='3'> ไม่ชอบ<br> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <input type=submit name=result value='โหวตคะแนน' onmouseover=this.style.cursor='hand'> <input type='button' value="ผลโหวต" onClick="open('core_main/module/web/poll/result.php?&id_permis=&full=1&folder_web=web1&admin_system=&per=&language=1&bg_textrun=#8ca979&bg_menu=#cfe8ef', '', 'width=570,height=480,toolbar=no,menubar=no,scrollbar=no,resizable=no')" onmouseover=this.style.cursor='hand'> </td> </tr> </table> </form> </td></tr><tr height='38'><td background='core_main/images/menu/v11/1/3.gif'> </td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2><p style="text-align: center"> <font color="#990000"><select style="background-color: rgb(255,255,255); margin-top: 1px; width: 130px; font-family: 'MS Sans Serif'; margin-bottom: 1px; height: 21px; font-size: 8pt" language="JavaScript" size="1" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');selected=true" name="select9"> <option value="http://gened.moe.go.th/main.htm" selected="selected">เว็บไซต์ในสังกัดสพฐ.</option> <option value="http://genad.obec.go.th">สำนักอำนวยการ</option> <option value="http://pr.obec.go.th">.. กลุ่มประชาสัมพันธ์</option> <option value="http://design.obec.go.th">.. กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง</option> <option value="http://www.obec.go.th/scout">.. สำนักงานลูกเสือ สพฐ.</option> <option value="http://children.obec.go.th">.. กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ</option> <option value="http://www.doc.obec.go.th/plan51">สำนักนโยบายและแผนฯ</option> <option value="http://www.bopp-obec.info">.. กลุ่มสารสนเทศ</option> <option value="http://doc.obec.go.th/eis/index.htm">.. โปรแกรม EIS</option> <option value="http://doc.obec.go.th">.. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.</option> <option value="http://rajdumri.obec.go.th">.. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</option> <option value="http://smallschool.obec.go.th">... โรงเรียนขนาดเล็ก</option> <option value="http://evaluation.obec.go.th">สำนักติดตามและประเมินผล</option> <option value="http://personel.obec.go.th">สำนักพัฒนาระบบบริหาร</option> <option value="http://potision.obec.go.th">.. กลุ่มประเมินผลงานทางวิชาการ</option> <option value="http://personel.obec.go.th/siteobec">.. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด</option> <option value="http://kormor.obec.go.th">.. กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ</option> <option value="http://vinai.obec.go.th">.. กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ</option> <option value="http://financial.obec.go.th">สำนักการคลังและทรัพย์สิน</option> <option value="http://www.techno.bopp.go.th">สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน</option> <option value="http://www.dlc.obec.go.th"></option> <option value="http://www.newsclassroom.obec.go.th">.. ห้องเรียนทันข่าว</option> <option value="http://inno.obec.go.th">สำนักพัฒนานวัตกรรม ฯ</option> <option value="http://special.obec.go.th">สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ</option> <option value="http://academic.obec.go.th">สำนักวิชาการและมาตรฐาน</option> <option value="http://bet.obec.go.th">สำนักทดสอบทางการศึกษา</option> <option value="http://gened.moe.go.th">.. ศูนย์ปฏิบัติการ GPA</option> <option value="http://hrd.obec.go.th">สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา</option> <option value="http://expert.obec.go.th">สำนักผู้เชี่ยวชาญ</option> <option value="http://sportact.obec.go.th">สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน</option> <option value="http://www.thaistudentcouncil.com">.. สภานักเรียนไทย</option> <option value="http://audit.obec.go.th">หน่วยตรวจสอบภายใน</option> <option value="http://www.englishobec.net">สถาบันภาษาอังกฤษ</option> <option value="http://edsouth.obec.go.th">สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้</option> <option value="http://pdc.obec.go.th">กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</option> <option value="">----------------</option> </select></font></p> <p style="text-align: center"> <font color="#990000"><font color="#990000"><select style="background-color: rgb(255,255,255); margin-top: 1px; width: 130px; font-family: 'MS Sans Serif'; margin-bottom: 1px; height: 21px; font-size: 8pt" language="JavaScript" size="1" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');selected=true" name="select9"> <option value="value" selected="selected">สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</option> <option value="http://www.kbi.obec.go.th">กระบี่</option> <option value="http://www.bkk1.obec.go.th">กรุงเทพมหานคร เขต 1</option> <option value="http://www.bkk2.obec.go.th">กรุงเทพมหานคร เขต 2</option> <option value="http://www.bkk3.obec.go.th">กรุงเทพมหานคร เขต 3</option> <option value="http://www.kri1.obec.go.th">กาญจนบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.kri2.obec.go.th">กาญจนบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.kri3.obec.go.th">กาญจนบุรี เขต 3</option> <option value="http://www.kan4.go.th">กาญจนบุรี เขต 4</option> <option value="http://www.ksn1.obec.go.th">กาฬสินธุ์ เขต 1</option> <option value="http://www.ksn2.obec.go.th">กาฬสินธุ์ เขต 2</option> <option value="http://www.ksn3.obec.go.th">กาฬสินธุ์ เขต 3</option> <option value="http://www.kpt1.obec.go.th">กำแพงเพชร เขต 1</option> <option value="http://www.kpt2.obec.go.th">กำแพงเพชร เขต 2</option> <option value="http://www.kkn1.obec.go.th">ขอนแก่น เขต 1</option> <option value="http://www.kkn2.obec.go.th">ขอนแก่น เขต 2</option> <option value="http://www.kkn3.obec.go.th">ขอนแก่น เขต 3</option> <option value="http://www.kkn4.obec.go.th">ขอนแก่น เขต 4</option> <option value="http://www.kkn5.obec.go.th">ขอนแก่น เขต 5</option> <option value="http://www.cti1.obec.go.th">จันทบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.cti2.obec.go.th">จันทบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.cco1.obec.go.th">ฉะเชิงเทรา เขต 1</option> <option value="http://www.cco2.obec.go.th">ฉะเชิงเทรา เขต 2</option> <option value="http://www.cbi1.obec.go.th">ชลบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.cbi2.obec.go.th">ชลบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.cbi3.obec.go.th">ชลบุรี เขต 3</option> <option value="http://www.cnt.obec.go.th">ชัยนาท</option> <option value="http://www.cpm1.obec.go.th">ชัยภูมิ เขต 1</option> <option value="http://www.cpm2.obec.go.th">ชัยภูมิ เขต 2</option> <option value="http://www.chaiyaphum3.go.th">ชัยภูมิ เขต 3</option> <option value="http://www.cpn1.obec.go.th">ชุมพร เขต 1</option> <option value="http://www.cpn2.obec.go.th">ชุมพร เขต 2</option> <option value="http://www.cri1.obec.go.th">เชียงราย เขต 1</option> <option value="http://www.cri2.obec.go.th">เชียงราย เขต 2</option> <option value="http://www.cri3.obec.go.th">เชียงราย เขต 3</option> <option value="http://www.cri4.obec.go.th">เชียงราย เขต 4</option> <option value="http://www.cmi1.obec.go.th">เชียงใหม่ เขต 1</option> <option value="http://www.cmi2.obec.go.th">เชียงใหม่ เขต 2</option> <option value="http://www.cmi3.obec.go.th">เชียงใหม่ เขต 3</option> <option value="http://www.cmi4.obec.go.th">เชียงใหม่ เขต 4</option> <option value="http://www.cmi5.obec.go.th">เชียงใหม่ เขต 5</option> <option value="http://www.chiangmaiarea6.go.th">เชียงใหม่ เขต 6</option> <option value="http://www.trg1.obec.go.th">ตรัง เขต 1</option> <option value="http://www.trg2.obec.go.th">ตรัง เขต 2</option> <option value="http://www.trt.obec.go.th">ตราด</option> <option value="http://www.tak1.obec.go.th">ตาก เขต 1</option> <option value="http://www.takesa2.go.th">ตาก เขต 2</option> <option value="http://www.nyk.obec.go.th">นครนายก</option> <option value="http://www.esanpt1.go.th"></option> <option value="http://www.npt2.obec.go.th">นครปฐม เขต 2</option> <option value="http://www.npm1.obec.go.th">นครพนม เขต 1</option> <option value="http://www.npm2.obec.go.th">นครพนม เขต 2</option> <option value="http://www.nma1.obec.go.th">นครราชสีมา เขต 1</option> <option value="http://www.nma2.obec.go.th">นครราชสีมา เขต 2</option> <option value="http://www.nma3.obec.go.th">นครราชสีมา เขต 3</option> <option value="http://www.nma4.obec.go.th">นครราชสีมา เขต 4</option> <option value="http://www.nma5.obec.go.th">นครราชสีมา เขต 5</option> <option value="http://www.nma6.obec.go.th">นครราชสีมา เขต 6</option> <option value="http://www.nma7.obec.go.th">นครราชสีมา เขต 7</option> <option value="http://www.nst1.obec.go.th">นครศรีธรรมราช เขต 1</option> <option value="http://www.nst2.obec.go.th">นครศรีธรรมราช เขต 2</option> <option value="http://www.nst3.obec.go.th">นครศรีธรรมราช เขต 3</option> <option value="http://www.nst4.obec.go.th">นครศรีธรรมราช เขต 4</option> <option value="http://www.nsw1.obec.go.th">นครสวรรค์ เขต 1</option> <option value="http://www.nsw2.obec.go.th">นครสวรรค์ เขต 2</option> <option value="http://www.nsw3.obec.go.th">นครสวรรค์ เขต 3</option> <option value="http://www.nbi1.obec.go.th">นนทบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.nbi2.obec.go.th">นนทบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.nwt1.obec.go.th">นราธิวาส เขต 1</option> <option value="http://www.nwt2.obec.go.th">นราธิวาส เขต 2</option> <option value="http://www.nwt3.obec.go.th">นราธิวาส เขต 3</option> <option value="http://www.nan1.obec.go.th">น่าน เขต 1</option> <option value="http://www.nan2.obec.go.th">น่าน เขต 2</option> <option value="http://www.brm1.obec.go.th">บุรีรัมย์ เขต 1</option> <option value="http://www.brm2.obec.go.th">บุรีรัมย์ เขต 2</option> <option value="http://www.brm3.obec.go.th">บุรีรัมย์ เขต 3</option> <option value="http://www.brm4.obec.go.th">บุรีรัมย์ เขต 4</option> <option value="http://www.ptt1.obec.go.th">ปทุมธานี เขต 1</option> <option value="http://www.ptt2.obec.go.th">ปทุมธานี เขต 2</option> <option value="http://www.pkn1.obec.go.th">ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1</option> <option value="http://www.pkn2.obec.go.th">ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2</option> <option value="http://www.pri1.obec.go.th">ปราจีนบุรี1</option> <option value="http://www.pri2.obec.go.th">ปราจีนบุรี2</option> <option value="http://www.ptn1.obec.go.th">ปัตตานี เขต 1</option> <option value="http://www.ptn2.obec.go.th">ปัตตานี เขต 2</option> <option value="http://www.ptn3.obec.go.th">ปัตตานี เขต 3</option> <option value="http://www.aya1.obec.go.th">พระนครศรีอยุธยา 1</option> <option value="http://www.aya2.obec.go.th">พระนครศรีอยุธยา 2</option> <option value="http://www.pyo1.obec.go.th">พะเยา เขต 1</option> <option value="http://www.pyo2.obec.go.th">พะเยา เขต 2</option> <option value="http://www.pna.obec.go.th">พังงา</option> <option value="http://www.plg1.obec.go.th">พัทลุง1</option> <option value="http://www.plg2.obec.go.th">พัทลุง2</option> <option value="http://www.pct1.obec.go.th">พิจิตร เขต 1</option> <option value="http://www.pct2.obec.go.th">พิจิตร เขต 2</option> <option value="http://www.plk1.obec.go.th">พิษณุโลก เขต 1</option> <option value="http://www.plk2.obec.go.th">พิษณุโลก เขต 2</option> <option value="http://www.plk3.obec.go.th">พิษณุโลก เขต 3</option> <option value="http://www.pbi1.obec.go.th">เพชรบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.pbi2.obec.go.th">เพชรบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.pbn1.obec.go.th">เพชรบูรณ์ เขต 1</option> <option value="http://www.pbn2.obec.go.th">เพชรบูรณ์ เขต 2</option> <option value="http://www.pbn3.obec.go.th">เพชรบูรณ์ เขต 3</option> <option value="http://www.pre1.obec.go.th">แพร่ เขต 1</option> <option value="http://www.pre2.obec.go.th">แพร่ เขต 2</option> <option value="http://www.pkt.obec.go.th">ภูเก็ต</option> <option value="http://www.mkm1.obec.go.th">มหาสารคาม เขต 1</option> <option value="http://www.mkm2.obec.go.th">มหาสารคาม เขต 2</option> <option value="http://www.mkarea3.go.th"></option> <option value="http://www.mdh.obec.go.th">มุกดาหาร</option> <option value="http://www.msn1.obec.go.th">แม่ฮ่องสอน เขต 1</option> <option value="http://www.msn2.obec.go.th">แม่ฮ่องสอน เขต 2</option> <option value="http://www.yst1.obec.go.th">ยโสธร เขต 1</option> <option value="http://www.yst2.obec.go.th">ยโสธร เขต 2</option> <option value="http://www.yla1.obec.go.th">ยะลา เขต 1</option> <option value="http://www.yla2.obec.go.th">ยะลา เขต 2</option> <option value="http://www.yla3.obec.go.th">ยะลา เขต 3</option> <option value="http://www.ret1.obec.go.th">ร้อยเอ็ด เขต 1</option> <option value="http://www.ret2.obec.go.th">ร้อยเอ็ด เขต 2</option> <option value="http://www.ret3.obec.go.th">ร้อยเอ็ด เขต 3</option> <option value="http://www.rng.obec.go.th">ระนอง</option> <option value="http://www.ryg1.obec.go.th">ระยอง เขต 1</option> <option value="http://www.ryg2.obec.go.th">ระยอง เขต 2</option> <option value="http://www.rbr1.obec.go.th">ราชบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.rbr2.obec.go.th">ราชบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.lri1.obec.go.th">ลพบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.lri2.obec.go.th">ลพบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.lpg1.obec.go.th">ลำปาง เขต 1</option> <option value="http://www.lpg2.obec.go.th">ลำปาง เขต 2</option> <option value="http://www.lpg3.obec.go.th">ลำปาง เขต 3</option> <option value="http://www.lpn1.obec.go.th">ลำพูน เขต 1</option> <option value="http://www.lpn2.obec.go.th">ลำพูน เขต 2</option> <option value="http://www.lei1.obec.go.th">เลย เขต 1</option> <option value="http://www.lei2.obec.go.th">เลย เขต 2</option> <option value="http://www.ssk1.obec.go.th">ศรีสะเกษ เขต 1</option> <option value="http://www.ssk2.obec.go.th">ศรีสะเกษ เขต 2</option> <option value="http://www.ssk3.obec.go.th">ศรีสะเกษ เขต 3</option> <option value="http://www.ssk4.obec.go.th">ศรีสะเกษ เขต 4</option> <option value="http://www.snk1.obec.go.th">สกลนคร เขต 1</option> <option value="http://www.snk2.obec.go.th">สกลนคร เขต 2</option> <option value="http://www.snk3.obec.go.th">สกลนคร เขต 3</option> <option value="http://www.ska1.obec.go.th">สงขลา เขต 1</option> <option value="http://www.ska2.obec.go.th">สงขลา เขต 2</option> <option value="http://www.ska3.obec.go.th">สงขลา เขต 3</option> <option value="http://www.stn.obec.go.th">สตูล</option> <option value="http://www.spn1.obec.go.th">สมุทรปราการ เขต 1</option> <option value="http://www.spn2.obec.go.th">สมุทรปราการ เขต 2</option> <option value="http://www.skm.obec.go.th">สมุทรสงคราม</option> <option value="http://www.skn.obec.go.th">สมุทรสาคร</option> <option value="http://www.skw1.obec.go.th">สระแก้ว เขต 1</option> <option value="http://www.skw2.obec.go.th">สระแก้ว เขต 2</option> <option value="http://www.sbr1.obec.go.th">สระบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.sbr2.obec.go.th">สระบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.sni.obec.go.th">สิงห์บุรี</option> <option value="http://www.sti1.obec.go.th">สุโขทัย เขต 1</option> <option value="http://www.sti2.obec.go.th">สุโขทัย เขต 2</option> <option value="http://www.spb1.obec.go.th">สุพรรณบุรี เขต 1</option> <option value="http://www.spb2.obec.go.th">สุพรรณบุรี เขต 2</option> <option value="http://www.spb3.obec.go.th">สุพรรณบุรี เขต 3</option> <option value="http://www.sri1.obec.go.th">สุราษฎร์ธานี เขต 1</option> <option value="http://www.sri2.obec.go.th">สุราษฎร์ธานี เขต 2</option> <option value="http://www.sri3.obec.go.th">สุราษฎร์ธานี เขต 3</option> <option value="http://www.srn1.obec.go.th">สุรินทร์ เขต 1</option> <option value="http://www.srn2.obec.go.th">สุรินทร์ เขต 2</option> <option value="http://www.srn3.obec.go.th">สุรินทร์ เขต 3</option> <option value="http://www.nki1.obec.go.th">หนองคาย เขต 1</option> <option value="http://www.nki2.obec.go.th">หนองคาย เขต 2</option> <option value="http://www.nki3.obec.go.th">หนองคาย เขต 3</option> <option value="http://www.nbp1.obec.go.th">หนองบัวลำภู เขต 1</option> <option value="http://www.nbp2.obec.go.th">หนองบัวลำภู เขต 2</option> <option value="http://www.atg.obec.go.th">อ่างทอง</option> <option value="http://www.acr.obec.go.th">อำนาจเจริญ</option> <option value="http://www.udn1.obec.go.th">อุดรธานี เขต 1</option> <option value="http://www.udn2.obec.go.th">อุดรธานี เขต 2</option> <option value="http://www.udn3.obec.go.th">อุดรธานี เขต 3</option> <option value="http://www.udon4.go.th">อุดรธานี เขต 4</option> <option value="http://www.uti1.obec.go.th">อุตรดิตถ์ เขต 1</option> <option value="http://www.uti2.obec.go.th">อุตรดิตถ์ เขต 2</option> <option value="http://www.utt1.obec.go.th">อุทัยธานี1</option> <option value="http://www.utt2.obec.go.th">อุทัยธานี2</option> <option value="http://www.ubn1.obec.go.th">อุบลราชธานี เขต 1</option> <option value="http://www.ubn2.obec.go.th">อุบลราชธานี เขต 2</option> <option value="http://www.ubn3.obec.go.th">อุบลราชธานี เขต 3</option> <option value="http://www.ubn4.obec.go.th">อุบลราชธานี เขต 4</option> <option value="http://www.ubn5.obec.go.th">อุบลราชธานี เขต 5</option> <option value="">-----------------</option> </select></font></font></p> <p style="text-align: center"><font color="#990000"><font color="#990000"><select style="background-color: rgb(255,255,255); margin-top: 1px; width: 130px; font-family: 'MS Sans Serif'; margin-bottom: 1px; height: 21px; font-size: 8pt" language="JavaScript" size="1" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');selected=true" name="select9"> <option value="http://gened.moe.go.th/main.htm" selected="selected">มหาวิทยาลัย</option> <option value="http://www.mis.mua.go.th">ทบ.มหาวิทยาลัย</option> <option value="http://www.chula.ac.th">ม.จุฬาฯ</option> <option value="http://www.ku.ac.th">ม.เกษตรศาสตร์</option> <option value="http://www.tu.ac.th">ม.ธรรมศาสตร์</option> <option value="http://www.mahidol.ac.th">ม.มหิดล</option> <option value="http://www.su.ac.th">ม.ศิลปากร</option> <option value="http://www.chiangmai.ac.th">ม.เชียงใหม่</option> <option value="http://www.kku.ac.th">ม.ขอนแก่น</option> <option value="http://www.psu.ac.th">ม.สงขลานครินทร์</option> <option value="http://www.ubu.ac.th">ม.อุบลราชธานี</option> <option value="http://www.ru.ac.th">ม.รามคำแหง</option> <option value="http://www.stou.ac.th">ม.สุโขทัย ฯ</option> <option value="http://www.swu.ac.th">ม.ศรีนครินทร์</option> <option value="http://www.nu.ac.th">ม.นเรศวร</option> <option value="http://www.designcenter-thai/mfu">ม.แม่ฟ้าหลวง</option> <option value="http://www.msu.ac.th">ม.มหาสารคาม</option> <option value="http://www.ubu.ac.th">ม.อุบลราชธานี</option> <option value="http://www.sut.ac.th">ม.เทคโนสุรนารี</option> <option value="http://www.kmitl.ac.th">เทคโนลาดกระบัง</option> <option value="http://www.kmitnb.ac.th">เทคโนพระนครเหนือ</option> <option value="http://www.kmitt.ac.th">เทคโนธนบุรี</option> <option value="http://www.serv.nida.ac.th">นิด้า</option> <option value="http://www.buu.ac.th">ม.บูรพา</option> <option value="http://www.geocities.com/Athens/8605/index.htm">ม.วลัยลักษณ์</option> <option value="http://www.mju.ac.th">ม.แม่โจ้</option> <option value="http://www.payap.ac.th">ม.พายัพ</option> <option value="http://www.pkc.ac.th">วิทยาลัยภาคกลาง</option> <option value="http://www.yonok.ac.th">ม.โยนก</option> <option value="http://203.155.27.33">ม.วงชวลิตกุล</option> <option value="http://www.au.ac.th">ม.อัชสัมชัญ</option> <option value="http://www.bu.ac.th">ม.กรุงเทพ</option> <option value="http://www.dpu.ac.th">ม.ธุรกิจบัณฑิตย์</option> <option value="http://mis.mua.go.th/mua/uni/krirk.htm">ม.เกริก</option> <option value="http://www.dusitthanicollege.ac.th">วิทยาลัยดุสิตธานี</option> <option value="http://www.kasem.kbu.ac.th">ม.เกษมบัณฑิต</option> <option value="http://www.mut.ac.htm">เทคโนมหานคร</option> <option value="http://www.rsu.ac.th">ม.รังสิต</option> <option value="http://www.stjohn.ac.th">ม.เซนต์จอนห์</option> <option value="http://www.siamu.ac.th">ม.สยาม</option> <option value="http://www.spu.ac.th">ม.ศรีปทุม</option> <option value="http://www.hcc.ac.th">ม.เมืองหาดใหญ่</option> <option value="http://www.utcc.ac.th">ม.หอการค้าไทย</option> <option value="">------------</option> </select></font></font></p> <p style="text-align: center"><font color="#990000"><select style="background-color: rgb(255,255,255); margin-top: 1px; width: 130px; font-family: 'MS Sans Serif'; margin-bottom: 1px; height: 20px; font-size: 8pt" language="JavaScript" size="1" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');selected=true" name="select9"> <option selected="selected">มหาวิทยาลัยราชภัฏ</option> <option value="http://www.rajabhat.ac.th">สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ</option> <option value="http://www.ricr.ac.th">ม.ราชภัฏเชียงราย</option> <option value="http://www.cmru.ac.th">ม.ราชภัฏเชียงใหม่</option> <option value="http://www.lpru.ac.th">ม.ราชภัฏลำปาง</option> <option value="http://www.riu.ac.th">ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์</option> <option value="http://www.kpru.ac.th">ม.ราชภัฏกำแพงเพชร</option> <option value="http://www.nsru.ac.th">ม.ราชภัฏราชภัฏนครสวรรค์</option> <option value="http://www.psru.ac.th">ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม</option> <option value="http://www.ripb.ac.th">ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์</option> <option value="http://www.rmu.ac.th">ม.ราชภัฏมหาสารคาม</option> <option value="http://www.lru.ac.th">ม.ราชภัฏเลย</option> <option value="http://www.snru.ac.th">ม.ราชภัฏสกลนคร</option> <option value="http://www.riudon.ac.th">ม.ราชภัฏอุดรธานี</option> <option value="http://www.nrru.ac.th">ม.ราชภัฏนครราชสีมา</option> <option value="http://www.bru.ac.th">ม.ราชภัฏบุรีรัมย์</option> <option value="http://www.srru.ac.th">ม.ราชภัฏสุรินทร์</option> <option value="http://www.ubru.ac.th">ม.ราชภัฏอุบลราชธานี</option> <option value="http://www.reru.ac.th">ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด</option> <option value="http://www.sskru.ac.th">ม.ราชภัฏศรีสะเกษ</option> <option value="http://www.ric.ac.th">ม.ราชภัฏชัยภูมิ</option> <option value="http://www.ksu.ac.th">ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์</option> <option value="http://www.rru.ac.th">ม.ราชภัฏราชนครินทร์</option> <option value="http://www.rits.ac.th">ม.ราชภัฏเทพสตรี</option> <option value="http://www.aru.ac.th">ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา</option> <option value="http://www.rb.ac.th">ม.ราชภัฏรำไพพรรณี</option> <option value="http://www.kru.ac.th">ม.ราชภัฏกาญจนบุรี</option> <option value="http://www.npru.ac.th">ม.ราชภัฏนครปฐม</option> <option value="http://www.mcru.ac.th">ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง</option> <option value="http://www.pbru.ac.th">ม.ราชภัฏเพชรบุรี</option> <option value="http://www.rint.ac.th">ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช</option> <option value="http://www.yru.ac.th">ม.ราชภัฏยะลา</option> <option value="http://www.skru.ac.th">ม.ราชภัฏสงขลา</option> <option value="http://www.sru.ac.th">ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี</option> <option value="http://www.pkru.ac.th">ม.ราชภัฏภูเก็ต</option> <option value="http://www.vru.ac.th">ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์</option> <option value="http://www.dru.ac.th">ม.ราชภัฏธนบุรี</option> <option value="http://www.ssru.ac.th">ม.ราชภัฏสวนสุนันทา</option> <option value="http://www.pnru.ac.th">ม.ราชภัฏพระนคร</option> <option value="http://www.chandra.ac.th">ม.ราชภัฏจันทรเกษม</option> <option value="http://www.bsru.ac.th">ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</option> <option value="http://www.dusit.ac.th">ม.ราชภัฏสวนดุสิต</option> <option>---------------------------</option> </select></font></p> <p style="text-align: center"><font color="#990000"><select style="background-color: rgb(255,255,255); margin-top: 1px; width: 130px; font-family: 'MS Sans Serif'; margin-bottom: 1px; height: 21px; font-size: 8pt" language="JavaScript" size="1" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');selected=true" name="select9"> <option value="http://gened.moe.go.th/main.htm" selected="selected">กระทรวง / ทบวง</option> <option value="http://www.thaigov.go.th">รัฐบาลไทย</option> <option value="http://www.opm.go.th:8080/pmo/index.jsp">สำนักนายกรัฐมนตรี</option> <option value="http://www.mod.go.th">กลาโหม</option> <option value="http://www.moi.go.th">มหาดไทย</option> <option value="http://www.mof.go.th">การคลัง</option> <option value="http://www.moc.go.th">พาณิชย์</option> <option value="http://www.noac.go.th">เกษตรและสหกรณ์</option> <option value="http://www.moph.go.th">สาธารณสุข</option> <option value="http://www.maf.go.th/web/37.php">การต่างประเทศ</option> <option value="http://www.most.go.th">วิทยาศาสตร์</option> <option></option> <option value="http://www.muj.go.th">ยุติธรรม</option> <option value="http://www.culture.go.th">วัฒนธรรม</option> <option value="http://www.mots.go.th/home/home.asp">การท่องเที่ยวและกีฬา</option> <option value="http://www.mot.go.th">คมนาคม</option> <option value="http://www.moe.go.th">ศึกษาธิการ</option> <option value="http://www.social.go.th">การพัฒนาสังคมฯ</option> <option value="http://www.mict.go.th">เทคโน/สารสนเทศฯ</option> <option value="http://www.energy.go.th">พลังงาน</option> <option value="http://www.monre.go.th">ทรัพยากรธรรมชาติฯ</option> <option value="http://www.dw.go.th">แรงงานฯ</option> <option value="http://www.industry.go.th">อุตสาหกรรม</option> <option value="http://mis.mua.go.th">ทบวงมหาวิทยาลัย</option> <option value="http://www.police.go.th">สนง.ตำรวจแห่งชาติ</option> <option value="http://www.onab.moe.go.th">พุทธศาสนาแห่งชาติ</option> <option value="">----------------</option> </select><br /> <br /> </font><input src="http://www.watnongbua.com/lms/web1/file_editor/link_h.png" width="190" height="50" type="image" /><br /> <a href="http://www.chongkapad.com/"><input src="http://www.watnongbua.com/lms/web1/file_editor/link_h01.png" width="190" height="50" type="image" /></a><br /> <a href="http://www.khunsong.com/"><input src="http://www.watnongbua.com/lms/web1/file_editor/link_h02.png" width="190" height="50" type="image" /></a><br /> <a href="http://www.thongtour.com/"><input src="http://www.watnongbua.com/lms/web1/file_editor/link_h05.png" width="190" height="50" type="image" /></a><br /> <a href="http://www.nernsoong.com/"><input src="http://www.watnongbua.com/lms/web1/file_editor/link_h04.png" width="190" height="50" type="image" /></a></p></td></tr><tr height='38'><td background='core_main/images/menu/v11/1/9.gif'> </td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2> <CENTER> <TABLE width='100%' > <TR> <TD><IMG SRC="core_main/images/useronline.gif" BORDER=0 ALT=""></TD> <TD> ออนไลน์ทั้งหมด <B><FONT COLOR=#ff0000>1</FONT></B> คน </TD> </TR> <TR> <TD><IMG SRC="core_main/images/com.gif" BORDER=0 ALT=""></TD> <TD>หมายเลข IP <FONT COLOR="#ff0000">54.198.237.87</TD> </TR> <TR> <TD><IMG SRC="core_main/images/online.gif" BORDER=0 ALT=""></TD> <TD>คุณเข้าชมลำดับที่ <FONT COLOR=#ff0000><B>1,162,742</B></FONT> </TD> </TR> </TABLE></CENTER></td></tr><tr height='38'><td background='core_main/images/menu/v11/1/14.gif'> </td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2><p style="text-align: center;"><iframe scrolling="no" height="165" frameborder="0" width="172" src="http://namchiang.com/ncgp2-1.swf" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe></p></td></tr><tr height='38'><td background='core_main/images/menu/v11/1/7.gif'> </td></tr><tr bgcolor='#cfe8ef'><td colspan=2><div align="center" style="margin: 15px 0px 0px;"><noscript><div align="center" style="width:140px; border:1px solid #ccc; background: #FFFFFF; color: #000080; font-weight:bold;"> <a style="font-size:13px; line-height:16px; padding:2px 0px; font-family:arial; text-decoration: none; color: #000080;" href="http://localtimes.info/Asia/Thailand/Bangkok/"><img src="http://localtimes.info/images/countries/th.png" border=0 style="border:0;margin:0;padding:0">  Bangkok Time</a></div> </noscript> <script type="text/javascript" src="http://localtimes.info/clock.php?cp3_Hex=FFB200&cp2_Hex=FFFFFF&cp1_Hex=000080&fwdt=150&ham=1&hbg=0&hfg=0&sid=&mon=&wek=&wkf=&sep=&continent=Asia&country=Thailand&city=Bangkok&widget_number=110"></script></div></td></tr></table><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' bgcolor='#8ca979'><tr><td height='20'></td></tr></table></td></tr></table><table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' align='center' width='100%'><tr background='web1/theme/v11/low.gif'><td colspan='3' align='center'><table width='100%' border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' background='web1/theme/v11/1/footer.gif'><tr><td> <br/><center><font color='#FFFFFF'><b><font color='#FFFFFF'>: โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)</b></font></center><center><font color='#FFFFFF'>47 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี</font></center><center><font color='#FFFFFF'><b>Tel</b></font> :<font color='#FFFFFF'> 039-450080</font>  <font color='#FFFFFF'><b>Fax</b></font> :<font color='#FFFFFF'> 039-450080</font></center><center><font color='#FFFFFF'><b>Email</b></font> :<font color='#FFFFFF'> nongbua.school@hotmail.com</font></center></td></tr></table></td></tr></table> <td width='0.5%' background='core_main/images/r_shadow.gif'><img src='core_main/images/space_shadow.gif' width='2px' height='1'></td> </tr></table></body></html><script language="JavaScript"> <!-- function goURLdel() { var blnLink blnLink = confirm("Click OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูล ?") if (!blnLink) { return false; } return true; } //--> </script>